Xem Size code nạp vào VĐK trên CCS

Xem dung lượng code trên CCS

Vi điều khiển là đơn vị xử lý cỡ nhỏ, có tài nguyên giới hạn. Vì vậy khi lập trình cho vi điều khiển, việc kiểm soát mức độ sử dụng tài nguyên là khá quan trọng.

Với các dòng vi điều khiển chung của TI (Texas Instruments), nhà sản xuất có hỗ trợ luôn cả môi trường lập trình (IDE) là Code Composer Studio (CCS). Với mỗi Project được tạo ra, lập trình và biên dịch, CCS sẽ tạo ra một loạt các file đi kèm với Project đó.

Phiên bản CCS hiện tại là ver6.0.1(tại thời điểm bài viết được viết), sau khi biên dịch mã nguồn xong thì CCS có tạo ra 1 file có phần mở rộng là .map trong đường dẫn Project\Debug\*.map.

Ví dụ với dòng MSP430G2553, mã nguồn của tôi sau khi biên dịch, nội dung của file .map như sau:

Phần đầu:

File này đã chỉ rõ ra mức độ sử dụng tài nguyên như mức RAM, Flash, Ngắt, Ngoại vi đã sử dụng. Chú ý rằng các giá trị này được viết ở dạng Hexa.

Phần sau:

Phần này nêu chi tiết các thành phần được lưu trữ, sử dụng bộ nhớ, các biến, dữ liệu liên quan.Có đôi khi chương trình của tôi biên dịch không lỗi, nạp vào VDK không lỗi nhưng không chạy được, kiểm tra mới biết là bị thiếu RAM. Nhờ phần này mà chúng ta có thể theo dõi xem chương trình của mình sử dụng tài nguyên ra sao để có điều chỉnh hợp lý.

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of