[WP] Đếm và hiển thị số lượt view mỗi bài viết không cần plugin

Đếm số lượt view cho Blog WP không cần Plugin

Bài viết này hướng dẫn việc đếm và hiển thị, lọc bài viết trên Blog chạy WordPress dựa trên lượt View nếu ai sử dụng theme nào mà ko hỗ trợ chức năng lọc bài viết theo lượt view hay hiển thị số lượt view cho bài viết.

Đầu tiên, thêm đoạn mã này vào file functions.php:

Thêm dòng mã này vào file hiển thị bài viết, thường là single.php (Cho vào phần bắt đầu vòng lặp lấy dữ liệu):

Xong, đã thêm được chế độ đếm số lượt view cho Blog.

Hiển thị số lượt view:

Lọc bài viết theo số lượt view (Sử dụng trong hiển thị SideBar chẳng hạn):

 

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of