Tạo file hex với CCS – Lập trình MSP30

Tạo file hex với CCS

Hướng dẫn xuất file hex từ trình biên dịch CCS (Code Composer Studio)

 

Với CCS v5

1. Click chọn Project => Properties

2. Trong cửa sổ Properties, chọn mục Build bên trái.

Trong tab Build Steps, chọn định dạng TI-TXT (xuất ra file .txt) hoặc INTEL-HEX (xuất ra file .hex) tại mục Apply Predefined Step.

Cấu hình Properties CCS v5

Cấu hình Properties CCS v5

3. Nhấn OK để đồng ý cho sự thay đổi.

4. Click chọn Project => Clean… để xóa bỏ hết những thứ linh tinh đã có.

Sau đó build lại project, kết quả thu được file xuất ra tại đường dẫn: Project Folder\Debug\

 

Với CCS v6

1. Click chọn Project => Properties => Build => MSP430 Hex Ultility

Tick chọn tùy chọn Enable MSP430 Hex Utility.

Output Setting (CCS v6)

Output Setting (CCS v6)

2. Sau khi hoàn thành bước 1, trong  Project => Properties => Build => MSP430 Hex Utility => Output Format Options

Chọn Output TI-TXT hex format (–ti_txt) tại mục Output Format.

Output Options (CCS v6)

Output Options (CCS v6)

Chú ý: Nếu cấu hình là xuất ra dạng INTEL-HEX thì ngoài việc lựa chọn định dạng, chúng ta cần điều chỉnh thêm tham số:

  • Specify data ordering (endianess) (–order, order): MS
  • Specify rom width (–romwidth, -romwidth): 16

Việc điều chỉnh này thực hiện trong menu General Options thuộc MSP430 Hex Ultility.

 

Để nạp chương trình cho MSP430 với file hex, các bạn có thể sử dụng 1 số phần mềm như FET-Pro430…

 

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of