Code Archive

Đàn ông và Coding…

Coding là công việc của đàn ông. Nó đòi hỏi người viết code phải tỉ mỉ, cẩn thận. Sai sót một dấu phẩy, dấu nháy có khi phải trả giá rất đắt. Người coding có bao giờ thất bại không? …