[Linux] Truyền file qua giao tiếp Serial

Truyền file qua giao tiếp Serial trong Linux

ZMODEM – Giao thức truyền file qua kết nối Serial

Trên một board Embedded Linux (đã bị bỏ cổng Ethernet), để có thể truyền file vào board thì người ta có thể truyền file qua giao tiếp Serial (Cổng giao tiếp này có mặt trên hầu như tất cả các sản phẩm nhúng – mục đích để giao tiếp hoặc debug hệ thống).

Bạn cũng có thể custom phương pháp này để sử dụng cho các bo mạch nhúng khác.

Để làm việc đó thì chúng ta có thể sử dụng Teraterm là client (Đối với Putty có thể làm tương tự).

1. Để truyền File vào Board:

Phía Terminal:

Phía ứng dụng Client: (Ảnh minh họa)

ZModem Protocol

2. Để nhận File từ Board

Phía Terminal:

Phía ứng dụng Client:

Tương tự như hình ở trên, nhưng chọn Receive

Qua tìm hiểu thì thấy cách này được sử dụng khá nhiều trong thời Ethernet còn chưa quá phổ biến.  Hoặc có thể ngày nay, người ta vẫn có thể bỏ đi kết nối Ethernet trong sản phẩm để tối ưu hóa về giá thành sản phẩm.

3. Cài đặt gói ứng dụng cho máy tính hoặc board nhúng

Gói ứng dụng này có tên là lrzsz.

Cài đặt gói trên Ubuntu:

Note lại từ đây.

Leave a Reply

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Subscribe  
Notify of