[Dev] Menu theo thời gian nhấn nút – OneButton

Timer Menu

Thực tế đưa ra tình huống sau:

Một sản phẩm của bạn chỉ sử dụng 1 nút nhấn, muốn dùng để thay đổi giữa các chế độ theo dạng:

– Nhấn 1 cái nhanh (Click) để thực hiện chế độ A.

– Nhấn 2 cái nhanh (Double Click) để thực hiện chế độ B.

– Nhấn giữ 2 giây để thực hiện chế độ C.

– Nhấn giữ 5 giây để thực hiện chế độ D.

Hoặc nhiều nhiều những ý tưởng khác dạng như thế bạn có thể nghĩ ra. Giải pháp là đo thời gian nhấn nút qua timer để MCU phân biệt được chế độ mà bạn set cho nó là gì.

Mã nguồn dưới đây thực hiện trên KIT LaunchPad của Texas Instrument, MCU MSP430G2xxx.

 

Leave a Reply

2 Comments on "[Dev] Menu theo thời gian nhấn nút – OneButton"

Notify of
avatar
Sort by:   newest | oldest | most voted
Trần Thanh Hiếu
Guest

Chào bạn !

Mình đọc bài của bạn thấy rất hay, mình cũng đang tự học lập trình trên pic 16f877a , sử dụng CCS C. Bạn có thể cho mình xin giải thuật của menu_button này được không.